Op 20 mei 2018 werden voor het Vlaams Gewest nieuwe oldtimerkeuringsregels van kracht. Dit meldt GOCA op zijn website.

Voor een goed begrip : voor voertuigen ingeschreven onder een gewone kentekenplaat geldt nog steeds de basisregel dat een eerste keuring dient te gebeuren voor de datum waarop het voertuig sinds 4 jaar ingeschreven staat (in België). Nadien volgen jaarlijkse periodieke keuringen te rekenen vanaf de datum van de eerste keuring. Aan deze regeling wijzigt er niets.

Voor nieuwe inschrijvingen onder een O-kentekenplaat kunnen zich in de nieuwe regeling 3 situaties voordoen naargelang de leeftijd van het voertuig :

- vanaf 25 jaar maar jonger dan 30 jaar : jaarlijkse keuring

- vanaf 30 jaar t.e.m. 50 jaar : 2-jaarlijkse keuring

- ouder dan 50 jaar : 5-jaarlijkse keuring

Voor voertuigen die op 20 mei 2018 reeds ingeschreven waren onder een O-kentekenplaat geldt een overgangsmaatregel naargelang de groep waartoe het voertuig behoort :

Groep 1 (vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar op 20 mei 2018) : periodieke keuring voor de dag in 2019 waarop ze resp. 26, 27, 28 of 29  jaar geleden in het verkeer zijn gesteld

Groep 2 (vanaf 30 jaar op 20 mei 2018) : periodieke keuring voor de dag in 2020 waarop ze 30 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld.

De leeftijd van het voertuig wordt steeds gemeten vanaf de datum van eerste inverkeerstelling.

De gebruiksbeperkingen voor voertuigen ingeschreven onder een O-kentekenplaat zoals bepaald in het KB van 15 maart 1968 blijven behouden (geen commercieel en professioneel gebruik, geen woon-werk en woon-schoolverkeer, geen bezoldigd personenvervoer, geen gebruik als werktuig of werkmiddel). 

Voor de regelgeving voor het Waals en Brussels Gewest verwijzen wij naar de website van GOCA.

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven !

Schrijf hier in voor de Roadworx nieuwsbrief