Sinds 2020 werkt Roadworx samen met Green Classic Heritage als structurele partner.

Green Classic Heritage staat voor een positieve toekomst van automobiel erfgoed vanuit historisch, estetisch, economisch en recreatief standpunt, rekening houdend met de impact op het leefmilieu. Green Classic Heritage heeft dus een dubbel objectief : bescherming van het automobiel erfgoed enerzijds en het leefmilieu anderzijds. In een context van energietransitie hoeft dit niet noodzakelijk een tegenstrijdigheid in te houden mits een gebalanceerde en positieve benadering van het oldtimerrijden.

Roadworx heeft zich ingeschreven op het CO2-compensatiemodel van Green Classic Heritage. Voor iedere 25 km die een deelnemer aflegt in het kader van een Roadworx rally planten wij 1 boom. Het ganse rallyprogramma van 2021 vertegenwoordigt zodoende een bos van maar liefst 268 bomen / wagen ! 

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven !

Schrijf hier in voor de Roadworx nieuwsbrief